Wat houdt het verplichte asbestattest in?

Vanaf het najaar 2022 zijn eigenaars verplicht om een asbestattest voor te leggen voor de verkoop van panden met bouwjaar 2000 of ouder. Kopers weten immers onvoldoende over de mogelijke aanwezigheid van asbest in panden, ondanks de grote gezondheidsrisico’s die de materialen met zich meebrengen.

Deze informatieplicht geldt voor elke transactie waarvan het compromis ondertekend wordt vanaf 23 november 2022. Over 10 jaar, vanaf 2032, moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest.

Wat houdt het asbestattest in?

Een asbestattest is de verkorte versie van een asbestinventaris die wordt opgesteld door een gecertificeerde asbestdeskundige. Deze deskundige legde de nodige examens af en houdt steeds rekening met de voorschriften uit het inspectieprotocol.

Wanneer een inventaris moet worden opgemaakt, komt de deskundige ter plaatse om de nodige metingen en visuele observaties uit te voeren. Het asbestattest zal dus geen melding maken van ingesloten asbesthoudende materialen. Alle opmetingen worden ingegeven in de OVAM-databank waaruit vlot een attest gegenereerd kan worden.

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Het attest is verplicht bij elke ‘overdracht onder levenden’. Dit reikt veel verder dan enkel een verkoop. Enkele voorbeelden:

  • Overdracht van het eigendomsrecht (vb. bij verkoop of schenking)
  • Vestigen of overdragen van:
    • recht van vruchtgebruik
    • erfpacht
    • opstalrecht
    • zakelijk recht van gebruik

Bij een erfenis is een asbestattest niet verplicht aangezien dit niet om een overdracht onder levenden gaat. Ook voor het verhuren van onroerend goed is geen asbestattest verreist.

Hoe wordt het asbestverslag vermeld in het compromis?

Vanaf 23 november 2022 moet het asbestattest worden opgenomen in de onderhandse verkoopovereenkomst. De kandidaat-koper moet zo op de hoogte gesteld worden van de samenvattende conclusie, de datum en de unieke code van het asbestattest. Daarnaast moet het compromis vermelden of de inhoud van het attest al dan niet op voorhand aan de koper is meegedeeld.

Zijn er sancties voor wie de nieuwe regels niet naleeft?

Er moet een vermelding worden gemaakt van de inhoud van het attest in zowel het compromis als de authentieke akte van de verkoop. Ook de datum en de unieke code moet steeds vermeld worden. Dat maakt het moeilijk om de verplichting niet na te komen.

Gebeurt dit toch? Dan voorziet de decreetgever een expliciete en bijzondere nietigheidssanctie voor de gevallen waarin de verkoper het asbestattest niet voorziet.

 

Wij staan voor u klaar!

Uiteraard staan wij u graag bij om het asbestattest correct te laten opmaken en in de onderhandse verkoopovereenkomst te vermelden. Als makelaar doen wij er immers alles aan om de verkoop van uw eigendom zo vlot mogelijk te laten verlopen! Contacteer ons gerust voor een vrijblijvende waardebepaling.