Het Vlaams logiesdecreet: alles op een rijtje

Toerisme in Vlaanderen, en al helemaal in Knokke-Heist, heeft de prachtigste overnachtingsmogelijkheden te bieden. Hotels, B&B’s, campings en vakantiewoningen hebben naast de liefde voor toerisme nog een gemeenschappelijk aspect. Al deze logies moeten voldoen aan het Vlaams logiesdecreet. Maar wat. houdt dat exact in? Aan welke verplichtingen moet worden voldaan? Geldt het voor iedereen? In deze blog gaan we er dieper op in.

Het Vlaams Logiesdecreet

Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaams Logiesdecreet in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. HIerdoor gelden voor alles logies dezelfde basisvoorwaarden rond brandveiligheid, verzekering en hygiëne.

Het Vlaams Logiesdecreet is er enerzijds om toeristen de veiligheid en basiskwaliteit van het gehuurde logies te garanderen. Anderzijds biedt het een wettelijk kader aan uitbaters, zodat iedereen duidelijk weet aan welke voorwaarden logies moeten voldoen. Per type logies zijn immers specifieke uitbatingsnormen vastgelegd in het decreet. Elk logies is bovendien verplicht om zich aan te melden bij Toerisme Vlaanderen.

Concreet valt dus elk logies, aangeboden tegen betaling, in het Vlaams Gewest onder deze reglementering. Het decreet geldt voor zowel uitbaters als voor tussenpersonen en maakt hierbij geen onderscheid tussen occasionele en professionele verhuur.

Enkele vrijstellingen:

  • logies waar je gratis overnacht,
  • logies die je niet promoot en louter verhuurt aan familie en vrienden

 

Openings- & uitbatingsvoorwaarden

Eenvoud, flexibiliteit en vertrouwen zijn de hoofdprincipes van het decreet. Om de veiligheid en basiskwaliteit aan de huurders te garanderen, moet elk logies voldoen aan 7 voorwaarden.

  1. Een geldig brandveiligheidsattest;
  2. Het logies moet voldoende proper en onderhouden zijn;
  3. Er is een verzekering voor brand, alsook burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies en de uitbating;
  4. De uitbater of verantwoordelijke is niet veroordeeld voor misdrijven;
  5. Het moet gaan om verhuur van minimum 1 nacht (niet per uur);
  6. De uitbater heeft een eigendomsbewijs of een huurovereenkomst die uitbating toelaat;
  7. Alle informatie over het logies is waarheidsgetrouw.

Brandveiligheidsattest: een absolute must!

Zoals je ziet, staat het brandveilgheidsattest op de eerste plaats in de lijst met voorwaarden. Dit is niet zomaar het geval. Brandveiligheid is immers een essentiële voorwaarde voor alle logies in Vlaanderen. Als logies moet u immers op elk mogelijk moment een geldig brandveiligheidsattest uit de kast kunnen halen.

De geldigheidstermijn van een brandveiligheidsattest is 8 jaar. Om het attest te vernieuwen, neemt u tijdig contact op met de aangeduide private keuringsinstantie, momenteel Vinçotte vzw. Zij komen ter plaatse om verschillende documenten te controleren, o.a. een geldig keuringsverslag van verwarmingstoestellen, geldig keuringsverslag elektrische installatie, attesten of bewijzen van brandweerstand, attest van onderhoud schoorsteen en rookkanalen … Daarnaast controleren ze ook de aanwezigheid van twee evacuatiewegen, de aanwezigheid van branddetectoren, instructies bij brand (in 4 talen – NL, FR, EN, DU) en een eenvoudig plan van de verdieping met aanduiding van de evacuatiewegen en brandblussers.

Uitzonderingen zijn terreingebonden logies en logies die meer dan 12 slaapplaatsen bieden. Hiervoor moet een brandveiligheidsattest worden aangevraagd bij de burgemeester en moet de lokale brandweer worden gecontacteerd die verantwoordelijk is voor de controle.

Meer informatie en de nodige modelformulieren, o.a. documenten rond brandveiligheid, vindt u op de website van Toerisme Vlaanderen.

We zijn er voor u!

Heeft u een eigendom die u wenst te verhuren? Laat het ons weten! Wij helpen u graag met alle mogelijke vragen omtrent vakantieverhuur of het Vlaams Logiesdecreet. Bent u zelf op zoek naar een leuke plek voor een aankomende vakantie? Ontdek ons aanbod voor vakantieverhuur. Optioneel zelfs met poets- en linnenservice zodat u optimaal tot rust komt tijdens uw volgende verblijf aan zee.