Wat brengt 2021 met zich mee voor uw vastgoed?

Het afgelopen jaar was een jaar van extremen, ook voor de vastgoedmarkt. Heel wat mensen zaten in 2020 meer thuis dan ooit, wat er dan weer voor heeft gezorgd dat de verlangens en wensen naar een comfortabele woning des te groter werden. De vraag naar meer ruimte binnen, met aanvulling van een terras of tuin nam drastisch toe. Onze markt kreeg ook een specifieke boost – ‘De zee’ werd meer dan ooit terug geapprecieerd als vakantiebestemming, ook door de globetrotters die verplicht werden om voet aan wal te houden.

Als we een vooruitblik willen maken naar 2021 is het koffiedik kijken wat de vastgoedmarkt zal brengen, we kunnen helaas geen toekomstvoorspellingen maken. Maar we vestigen wel graag aandacht op enkele veranderingen die er in 2021 aankomen op vlak van fiscaliteit en premies:

Nieuwe premie EPC
Vaak worden kandidaat-kopers afgeschrikt door een slechte EPC-score. Vanaf 2021 komen bestaande woningen met een slechte score in aanmerking voor de nieuwe EPC-labelpremie. Na aankoop heeft u dan 5 jaar de tijd om een vooropgesteld energiepeil te behalen. Het oorspronkelijke EPC-attest mag niet ouder zijn dan 2019, als niet-energiezuinig houdt men rekening met een score van E of F voor woningen en D,E of F voor appartementen. Als u maximaal 5 jaar later een EPC-attest kan voorleggen waaruit blijkt dat de woning aan energiescore C voldoet of het appartement aan score B, komt u in aanmerking voor deze premie. De premie gaat naar boven naargelang de energiezuinigheid die behaald werd. Dit begint aan 2500 euro en gaat tot maximaal 6000 euro.

Meer info: https://www.vlaanderen.be/epc-labelpremie-bij-energierenovatie

 

Belastingen op huurinkomsten

Het Europees Hof van Justitie heeft België voor een tweede keer op het matje geroepen wegens het discrimineren in belasting op huurinkomsten tussen binnen- en buitenland voor particulieren.
In België wordt een verhuurd appartement louter belast op het kadastrale inkomen, maar niet op de werkelijke huuropbrengsten. Het principe van kadastraal inkomen wordt in het buitenland niet gebruikt. Eerst werd gevreesd voor een gelijktrekking op basis van belasting op werkelijke huuropbrengsten, wat natuurlijk desastreuze gevolgen zou hebben voor het rendement van heel wat investeerders. Gelukkig werd er een positiever voorstel uitgelekt. Er ligt een plan op tafel waarbij de fiscus van plan is om op basis van een informatielijst, ieder buitenlandse woning een kadastraal inkomen toe te kennen. Nu is het nog afwachten of dit plan zeker zo voortgezet wordt. To be continued…

Nieuwbouw aan 6%?

Het is een welgekend fenomeen: woningen die gerenoveerd worden, waarvan enkele muren blijven staan zodat de eigenaars kunnen genieten van 6% btw op de werken in plaats van 21% btw. Hoewel het in de realiteit quasi over nieuwbouw gaat, gaan ze toch onder de noemer ‘renovatie’ verder.
In verschillende centrumsteden was het reeds zo dat men de gezinswoning kan slopen en toch heropbouwen, nieuwbouw dus, maar aan 6% btw.

Vanaf 1/01/2021 tot 31/12/2022 wordt dit uitgebreid naar het volledige land, mits extra voorwaarden. De woning moet minstens 5 jaar dienen als enige en eigen woning & heeft een limiet van 200 m2 bewoonbare oppervlakte maximum. Met de komst van deze uitbreiding, sterft een andere premie uit. De Vlaamse sloop en heropbouw premie wordt stopgezet per 31/12/2020 (éénmalige premie van max 7500 euro).
Het is zeker een feit dat in Vlaanderen meer woningen in aanmerking zullen komen, maar realistisch gezien zullen ook heel wat woningen buiten deze boot vallen. (Grotere villa’s, tweede verblijven,..)
Maar niet getreurd,  de mogelijkheid blijft bestaan – voorlopig toch- om een woning te renoveren aan 6%, wanneer de woning hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt (dus niet voor professionele doeleinden), ouder is dan 10 jaar & dat er rechtstreeks aan de eindgebruiker wordt gefactureerd. Dit kan ook in een tweede verblijf of een woning die groter is dan 200m2 bewoonbare oppervlakte. Het kan dus nog steeds interessant zijn om bestaande dragende muren te behouden en een grondige renovatie te overwegen in plaats van nieuwbouw.