Disclaimer

Algemeen
Deze website is eigendom van IMMO FEVERY.

Gegevens
Immo Fevery
Koningslaan 238/0
8300- Knokke-Heist

Tel: 050/66.20.20
Email: info@immofevery.be

Ondernemingsnummer: BE 0883 578 839

Door deze website te bezoeken en de informatie te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer en de eventuele gebruiksvoorwaarden en heeft u kennisgenomen van onze Privacy Policy en Cookiebeleid en stemt u daarmee ook in. Gelieve deze dan ook aandachtig te lezen.

Aansprakelijkheid
Deze website bevat vooral panden die te koop en te huur worden aangeboden. Deze panden worden zo goed mogelijk beschreven en de vraagprijs wordt zo correct mogelijk weergegeven. Het kan echter dat er in deze beschrijvingen of prijzen (huurprijs, verkoopprijs…)  onnauwkeurigheden of fouten zitten. Daarom zijn deze beschrijvingen, prijzen enkel en alleen indicatief en niet contactueel of contractueel bindend. Enkel en alleen een schriftelijk akkoord met uw bod van de verkoper of verhuurder kan als bindend worden beschouwd.

Daarom is het zeer belangrijk dat u alvorens een bod te doen eerst het pand bezoekt. U kan dit aanvragen via email, telefonisch of via het contact formulier van de website. Het kan echter dat op het moment dat u contact met ons opneemt over een bepaald pand, deze niet meer beschikbaar is, dit is echter mogelijk en hier verwerpen we onze aansprakelijkheid.

Deze website kan links bevatten die verwijzen naar andere websites. De inhoud van deze gelinkte pagina’s kan zowel commercieel als informatief zijn en valt volledig buiten onze verantwoordelijkheid. Wij hebben evenmin invloed op sociale-mediaplatforms en andere diensten van derden, die worden gebruikt op onze website en we zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor.

Intellectuele eigendom.
Op de inhoud van deze website zijn de intellectuele eigendomsrechten, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving van toepassing. Meer bepaald is de inhoud van deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook verboden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever tekst, afbeeldingen, fotomateriaal, videomateriaal e.d. te kopiëren of anderszins te gebruiken, op de wettelijke restricties na (zoals bvb. het afdrukken of bewaren van pandgegevens in het kader van het zoeken van een geschikt pand), welke beperkend zullen worden geïnterpreteerd.

Toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing op geschillen met betrekking tot deze website. Bij geschillen is de Rechtbank van brugge van toepassing.